Pozwala to na zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni domu, dzięki czemu dach odwrócony może pełnić funkcję tarasu

2019-09-27

Stropodach odwrócony jest jednym z typów dachu płaskiego pełnego. W przypadku dachów odwróconych zamiast tradycyjnej nawierzchni można zrobić nawierzchnię roślinną, tworząc tak zwany dach zielony. Dach zamienia się albo w taras, albo w ogród, albo też w połączenie jednego z drugim. Dach odwrócony z powodzeniem posłuży też jako parking. Pozwala to na zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni domu, dzięki czemu dach odwrócony może pełnić funkcję tarasu. Chociaż dach odwrócony jest droższy w budowie od tradycyjnego dachu płaskiego, to warto rozważyć liczne zalety wynikające z jego konstrukcji. Aby zrealizować to zadanie, wystarczy na wierzchniej warstwie izolacji zastosować żwir płukany 16/32, płyty tarasowe lub warstwę zieleni. Dach pełniący funkcję tarasu można pokryć płytkami ceramicznymi. Istnieje też możliwość zastąpienia takiej nawierzchni warstwą żyznej gleby i zamiana zwykłego dachu w dach zielony. Dach może być również tarasem przystosowanym do zażywania relaksu. Można również wykonać dach płaski pełniący funkcję tarasu (wykończone płytami chodnikowymi) lub ogrodu (dachy zielone). Dach o połaciach załamanych to dach mansardowy. Poza miastem zarośnięty zielenią dach komponuje się z otoczeniem, dając atrakcyjny efekt wizualny oraz podnosząc wartość rynkową domu. Dach odwrócony różni się konstrukcją od stropodachu niewentylowanego. Unikniemy w ten sposób błędu, jaki popełniają wykonawcy mocując blachy do podkładu za pomocą gwoździ lub wkrętów w obszarze, po którym spływa woda. Jeśli dach ma być zielony, jego nawierzchnię utworzy warstwa gleby i niskopienna roślinność. Trzeba jednak podjąć najpierw decyzję, czy korzystniejszy będzie tradycyjny układ poszczególnych warstw dachu, czy lepiej zrobić tak zwany dach odwrócony. Oprócz ocieplenia dach wymaga też szczelnego i trwałego pokrycia pełniącego. Daje to pewność wysokiej jakości wykonania prac dekarskich, a inwestorom pewny dach nad głową. Żwir rzeczny o uziarnieniu 16-32 mm tworzy balast zabezpieczający płyty przed odrywaniem przez wiatr oraz zapewnia osłonę przed promieniami. Dach odwrócony zwany jest inaczej zielonym, ponieważ odwrotny układ warstw pozwala na hodowanie na nim roślinności. Na samym końcu układa się nawierzchnię, której rodzaj zależy od wykończenia, jakie chcemy osiągnąć – mogą być to płyty betonowe, żwir lub warstwa wegetacyjna, na której urosną rośliny. Najchętniej inwestorzy decydują się na żwir rzeczny płukany lub płytki betonowe. Płytki mocujemy bezpośrednio na odpowiednio wyprofilowanej warstwie żwiru (powinien to być żwir o drobniejszych ziarnach) lub za pomocą specjalnych plastikowych podkładek na geowłókninie.